Przydatność tomografii w leczeniu implantologicznym

Tomografia komputerowa stożkowa to podstawowe badanie w planowaniu leczenia implantologicznego. Obraz tomografii pozwala ocenić stan kości szczęki lub żuchwy i ocenić, czy w danym miejscu można wprowadzić implant stomatologiczny. Badanie jest trójwymiarowe, dzięki czemu lekarz stomatolog może dokładnie zwizualizować pole operacyjne, dobrać odpowiedni rodzaj implantu, a także rozpoznać ewentualne przeszkody anatomiczne.


Pacjent nie musi w żaden sposób przygotowywać się do badania tomografii komputerowej stożkowej. Sama procedura jest całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna. Jedynym czasowym przeciwwskazaniem, jak w przypadku każdego badania z wykorzystaniem promieni RTG, jest ciąża. Nowoczesna aparatura zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu, przy zmniejszonej dawce promieniowania względem urządzeń starszych generacji.


Tomografia komputerowa to badanie numer jeden we współczesnej stomatologii.
Badanie tomograficzne umożliwia stomatologowi obejrzenia zęba w przekroju i na płaszczyźnie. Obraz wykaże zmiany okołowierzchołkowe i inne niewidoczne na zwykłym zdjęciu panoramicznym RTG. Coraz częściej tomografię komputerową 3D zleca się przed każdą interwencją chirurgiczną w stomatologii, a nie tylko przed planowanym leczeniem implantologicznym. Wykorzystywane bywa również pomocniczo w endodoncji. Jest niezbędnym badaniem w diagnozowaniu wielu rzadkich schorzeń w obrębie jamy ustnej i czaszki, w tym rozpoznawaniu chorób stawów skroniowo-żuchwowych czy zatok szczękowych.


Tomografia zębów w gabinetach Diagnodent zapewnia najwyższą jakość zdjęć niezbędną do zdiagnozowania pacjenta oraz zaplanowania dalszego postępowania stomatologicznego. Aparatura Diagnodent pozwala na wybór wielkości badanego obszaru: 6x4 lub 6x8 cm. Uzyskany obraz może być dostępny w dwóch rozdzielczościach – standardowej i ekstremalnie wyostrzonej, dla maksymalnego uwidocznienia detali diagnostycznych (zębów, zatok szczękowych, nerwów, naczyń krwionośnych itp.).