Badanie RTG zębów

PHOT X-II/Belmont

APARAT RTG do zdjęć wewnątrzustnych, model PHOT-XII produkcji firmy BELMONT, Japonia.

Japoński aparat PHOT-X II firmy BELMONT to jedno z najnowocześniejszych urządzeń rtg na rynku stomatologicznym. Przeznaczony jest do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych punktowych, zgryzowych i zgryzowo-skrzydłowych.

PHOT-X II sterowany jest za pomocą mikroprocesora, wyposażony w stałoprądowy generator wysokiej częstotliwości (HF DC). Pozwala generować wysokiej jakości obrazy zarówno na materiale światłoczułym, jak i na sensorze cyfrowym. Generator VHF DC redukuje dawkę promieniowania do absolutnego minimum.

Rentgen zębów

Każdego, kto poddaje się leczeniu stomatologicznemu, prędzej czy później czeka  konieczność wykonania rentgena zębów. Badanie RTG pozwala zobrazować stan zębów i przyzębia a także innych tkanek objętych diagnostyką dentystyczną. Dobra jakość zdjęcia to gwarancja, że lekarz zauważy wszystkie nieprawidłowości.

Rentgen zębów to badanie wykonywane rutynowo, kiedy planujemy przegląd i leczenie jamy ustnej . Pozwala ono zdiagnozować ,a następnie wyleczyć ubytki próchnicowe, zaplanować oraz przeprowadzić niezbędne ekstrakcje i leczenia kanałowe . Zdjęcie RTG daje wgląd w najmniej dostępne miejsca i pozwala zaplanować dalsze działania.

Dlaczego wykonuje się RTG zębów?

Przegląd stomatologiczny bez wykonania zdjęcia rentgenowskiego jest praktycznie niemożliwy. Lekarz nie widzi korzeni ,kanałów korzeniowych czy też zmian zapalnych w kości. Wykonanie zdjęcia RTG - czy to punktowego, czy panoramicznego - zawsze pomaga w diagnostyce i podjęciu prawidłowego leczenia.

Dobra jakość zdjęcia jest warunkiem prawidłowego leczenia. Zdjęcie rentgenowskie warto powtórzyć raz na jakiś czas, zwłaszcza jeśli przy okazji ostatniego mieliśmy wyrywane zęby albo nie umiemy ustalić źródła bólu, który sprowadza nas do stomatologa.

W jakim formacie otrzymasz zdjęcie?

Wykonując bezpieczne badanie rentgenowskie w Diagnodencie otrzymasz zdjęcie na płycie CD zawierającej dodatkowo specjalny program do jego obróbki. Dzięki temu Twój stomatolog będzie mógł wykonać indywidualne pomiary i dostosować zapisany na płycie obraz do swoich potrzeb

Badanie zapisane na płycie to możliwość wielokrotnego odtwarzania oraz gwarancja, że za każdym razem jakość zdjęcia będzie tak samo dobra. W przypadku tradycyjnej kliszy zdjęcie mogło ulec uszkodzeniu, a z czasem stawało się mniej czytelne.

Wymagania do badania RTG

Badania rentgenowskie wiążą się z koniecznością miejscowego naświetlenia. Japoński aparat PHOT-X II firmy BELMONT, czy pantomografy firmy Instrumentarium i Cranex którymi dysponuje Diagnodent, to jedne z najnowocześniejszych urządzeń RTG na rynku stomatologicznym. Dzięki temu oferują one bardzo dokładne badania przy minimalnej dawce promieniowania .Badania są w związku z tym bardzo bezpieczne.

Wymagane jest jednak, żeby kobiety ciężarne poinformowały prowadzącego badanie o swoim stanie. Zaleca się także przesunięcie badania na czas po rozwiązaniu jeśli tylko jest to możliwe.