Wszystkie badania zapisywane są na płycie CD

Płytę CD dostarczamy z programem do obsługi, dzięki któremu na zdjęciu RTG jest możliwość wykonania indywidualnych pomiarów czy wprowadzenia własnych ustawień.